Krajowy Związek Saksonii

W Görlitz w grudniu 2003 r. założono stowarzyszenie VIA REGIA Begegnungsraum - Landesverband Sachsen / VIA REGIA Miejsce spotkań – Krajowy Związek Saksonii. Celem tego stowarzyszenia jest badanie i ożywianie szlaku Via Regia, zwanego też Wysoką Drogą, w jego kształcie historycznym, ale także jako nowoczesnego połączenia Wschodu i Zachodu Europy. W organizacji tej zrzeszyli się przedstawiciele grup interesów, gmin, wyższych uczelni, kościołów, stowarzyszeń oraz działacze, od lat zaangażowani w temacie Via Regia.

Rozumiemy naszą rolę jako miejsce kontaktów na rzecz rozwijania partnerskiej sieci współpracy zarówno w Saksonii, jak i na szczeblu ponadregionalnym i międzynarodowym wzdłuż szlaku Via Regia. Nasz Krajowy Związek utrzymuje ścisły kontakt z "Europäisches Kultur- und Informationszentrum in Thüringen" / "Europejskim Centrum Kultury i Informacji w Turyngii" oraz stowarzyszeniem "VIA REGIA - Kultur für Europa" / "VIA REGIA - kultura dla Europy".

Stara europejska magistrala Wschód-Zachód łączy Paryż z Kijowem. Na zachodnim odcinku szlak Via Regia przechodzi w Drogę św. Jakuba, która wiodła pielgrzymów z całej Europy do Santiago de Compostela. Idąc szlakiem Via Regia na wschód aż do Kijowa, jeszcze nie osiągniemy granicy Europy. Wysoka Droga, jak nazywano szlak Via Regia na odcinku środkowoeuropejskim, pozostawiła swe ślady w północnej części Saksonii, od Lipska po Görlitz.

Verlauf der VIA REGIA durch Sachen
Warto jest zbierać, badać i rozpowszechniać informacje na temat historii i współczesności tego szlaku. Via Regia może się znowu ukształtować jako tętniąca życiem oś spotkań, dzięki inicjatywom w dziedzinie kultury i edukacji, turystyki, wymianie wyników badań naukowych i pracy nad transgranicznymi projektami. Via Regia, jako miejsce spotkań, może stać się królewską drogą Europy.

Dresden Kamenz Königsbrück Großenhain Leipzig Bautzen Scloss Krobnitz Königshain Görlitz Markersdorf Grimma Oschatz Panschwitz-Kuckau

Gotthold Ephraim Lessing  
  www.coe.int
www.culture-routes.lu www.europa.eu
Via Regia Sculptura

 
 Netzwerk "VIA REGIA-
 Kulturstraße des Europarates"