VIA REGIA

Via Regia to jeden z najważniejszych szlaków handlowych średniowiecznej Europy. Wysoka Droga – jak ją również zwano na pewnych odcinkach – łączyła zachód Europy z krajami na wschodzie naszego kontynentu. Wykorzystując symboliczne znaczenie szlaku Via Regia, który swym wiecznym nurtem przez stulecia pokonywał granice i przeszkody w wielu regionach, w centrum uwagi powinny się znowu znaleźć kontakty i wymiana między narodami i kulturami Europy. Kwitnące miasta, klasztory i zamki w rozwijających się regionach, jakie powstawały wzdłuż tego szlaku, dowodzą niegdysiejszej, dynamicznej roli szlaku Via Regia.

Rozwijający się wzdłuż tego liczącego ponad 1000 lat europejskiego szlaku handel i wymianę przerwała żelazna kurtyna w okresie 1945-1989. Jeśli współcześni mieszkańcy znowu zbliżą się do śladów przeszłości i uświadomią sobie jej potężną wymowę, Via Regia może stać się nową, żywotną arterią Europy. Wiedza o tej europejskiej magistrali przyczynia się do budowania mostów, motywowania ludzi wzdłuż szlaku Via Regia, ożywiania kontaktów – dalszego kształtowania Europy.

Gotthold Ephraim Lessing  
  www.coe.int
www.culture-routes.lu www.europa.eu
Via Regia Sculptura

 
 Netzwerk "VIA REGIA-
 Kulturstraße des Europarates"